Navigácia

školská jedáleň

informácie o školskej jedálni

Hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov.


                                                                                                                                                                                      

  

! ! ! UPOZORNENIE ! ! !

 

 

Sumu, prosím vyplatiť do  15. v mesiaci z dôvodu úhrady faktúr za potraviny.

 

             Suma stravného na Január 2019 je 21.42  pre ročníky príma, sekunda, tercia,

       Suma stravného na Január 2019 je 23.22€ pre ostatné ročníky

 

3. Študentom, ktorí v daný deň nemajú kartičku alebo čip (t.j. majú lístok od pani vedúcej) bude obed vydaný po 6. vyučovacej hodine
 

                                                                                                                                                                                        


VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:    Marta HAZUGOVÁ

ADRESA:                                        Komenského 32, 
                                                     075 01 Trebišov

TELEFONICKÝ KONTAKT:              056 672 27 13
                                                  

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

na pulte v jedálni:                       deň vopred 
ráno v deň neprítomnosti:            

  1. telefonicky: 056 672 27 13  - do 7:30
  2. osobne v kancelárii ŠJ do 7:30
  3. na pulte v jedálni - najneskôr deň vopred
  4. cez internet: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni  (Jídelna: 9578)

                                    

PLATBA

stravná jednotka :  1.19
 € pre prímu, sekundu, tercia, kvarta 
                               1,29  pre 1-4 ročník, kvinta, sexta, septima, oktáva


možnosti platby:  1) šekom
                           2) bankovým prevodom
                          3) internetbankingom - neplatíte za poštovú poukážku


Najvhodnejšou platbou na mesiace september - jún je sporožírom k 15. dňu v mesiaci
Zadať trvalý príkaz od 15.9 do 15. 6 daného roka na
číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0021 1184

Variabilný symbol dostanú študenti na šeku v septembri 2019

konštantný symbol: 0968

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
    Komenského 32, 075 01 Trebišov
  • +421 56 672 22 60

Fotogaléria