Navigácia

Školská jeláleň - info

Nadpis

Hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov

školy.


                                                                                                                                                                                      

                        

! ! ! UPOZORNENIE ! !

 

Sumu za stravné, prosím,  vyplatiť do  15. v mesiaci

 

 

             Suma stravného sa zvyšuje na 1,19   pre ročníky prima, sekunda,tercia, kvarta 

       Suma stravného sa zvyšuje na 1,29  pre ostatné ročníky

Suma stravného na mesiac November 2018 je je 23,80 za 20 stravných dní pre ročníky prima, sekunda,tercia,kvarta 

Suma stravného na mesiac November 2018 je 25,80 za 20 stravných dní  pre ostatné ročníky 

 

možnosti platby
                          1.) internetbankingom - neplatíte za poštovú poukážku

                       2) bankovým prevodom

3) šekom

                  číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0021 1184

Najvhodnejšou platbou na mesiace september - jún je sporožírom k 15. dňu v mesiaci
Zadať trvalý príkaz od 15.9 do 15. 6.daného roka

Študentom, ktorí v daný deň nemajú kartičku alebo čip (t.j. majú lístok od pani vedúcej) bude obed vydaný po 6. vyučovacej hodine
 

                                                                                                                                                                                        


VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:    Marta HAZUGOVÁ

ADRESA:                                        Komenského 32, 
                                                     075 01 Trebišov

TELEFONICKÝ KONTAKT:              056 672 27 13

E-mailová adresa                          marta.hazugova@gymtv.sk         
                                                  

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

na pulte v jedálni:                       deň vopred 
ráno v deň neprítomnosti:              1) telefonicky  do 7:30
                                                       2) osobne v kancelárii ŠJ do 7:30


PLATBA

stravná jednotka :  1.19 
€ pre prímu, sekundu, tercia za 1 odobratý obed
                               1,29  za obed pre ostatné ročníky  za 1 odobratý obed


 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
    Komenského 32, 075 01 Trebišov
  • +421 56 672 22 60

Fotogaléria