Navigácia

Školská jeláleň - info

Nadpis

Hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov

školy.


                                                                                                                                                                                      

                        

! ! ! UPOZORNENIE ! !

 

Sumu za stravné, prosím,  vyplatiť do  15. v mesiaci

 

 

             Suma stravného na   Jún 2018 za 21  stravných dní je 23,31€ pre ročníky prima, sekunda,tercia, kvarta 

       Suma stravného na  Jún 2018 za 21  stravných dní je  25,62€  pre ostatné ročníky

možnosti platby
                          1.) internetbankingom - neplatíte za poštovú poukážku

                       2) bankovým prevodom

3) šekom

                  číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0021 1184

Najvhodnejšou platbou na mesiace september - jún je sporožírom k 15. dňu v mesiaci
Zadať trvalý príkaz od 15.9 do 15. 6.daného roka

Študentom, ktorí v daný deň nemajú kartičku alebo čip (t.j. majú lístok od pani vedúcej) bude obed vydaný po 6. vyučovacej hodine
 

                                                                                                                                                                                        


VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:    Marta HAZUGOVÁ

ADRESA:                                        Komenského 32, 
                                                     075 01 Trebišov

TELEFONICKÝ KONTAKT:              056 672 27 13

E-mailová adresa                          marta.hazugova@gymtv.sk         
                                                  

ODHLASOVANIE Z OBEDOV

na pulte v jedálni:                       deň vopred 
ráno v deň neprítomnosti:              1) telefonicky  do 7:30
                                                       2) osobne v kancelárii ŠJ do 7:30


PLATBA

stravná jednotka :  1.11
€ pre prímu, sekundu, tercia za 1 odobratý obed
                               1,22 za obed pre ostatné ročníky  za 1 odobratý obed


 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
    Komenského 32, 075 01 Trebišov
  • +421 56 672 22 60

Fotogaléria