• Hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov.


                                                                                                                                                                                          

      

    ! ! ! UPOZORNENIE ! ! !

     

     

    Sumu, prosím vyplatiť do  15. v mesiaci z dôvodu úhrady faktúr za potraviny


                 Suma stravného na október  2020 je 25,20 € 

         pre ročníky  sekunda, tercia, kvarta.

           Suma stravného na  október 2020 je 27,20  

    pre ostatné ročníky.

     

    STRAVA NA PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE ONLINE STLAČTE TU:

    číslo jedálne je: 9578

     

    3. Študentom, ktorí v daný deň nemajú kartičku alebo čip (t.j. majú lístok od pani vedúcej), bude obed vydaný po 6. vyučovacej hodine
     

                                                                                                                                                                                            


    VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:    Marta HAZUGOVÁ

    ADRESA:                                        Komenského 32, 
                                                         075 01 Trebišov

    TELEFONICKÝ KONTAKT:              056 672 27 13
                                                      

    ODHLASOVANIE Z OBEDOV

    na pulte v jedálni:                       deň vopred 
    ráno v deň neprítomnosti:            

    1. telefonicky: 056 672 27 13  - do 7:30
    2. osobne v kancelárii ŠJ do 7:30
    3. na pulte v jedálni - najneskôr deň vopred
    4. cez internet: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni  (Jídelna: 9578)

                                        

    PLATBA

    stravná jednotka :  1.26
     € pre  sekundu, tercia, kvarta 
                                   1,36   pre 1.-4. ročník, kvinta, septima, 


    možnosti platby:  1) šekom
                               2) bankovým prevodom
                              3) internetbankingom - neplatíte za poštovú poukážku


    Najvhodnejšou platbou na mesiace september - jún je sporožírom k 15. dňu v mesiaci
    Zadať trvalý príkaz od 15.9. do 15. 6. daného roka na
    číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0021 1184

    Variabilný symbol dostanú študenti na šeku v septembri 2020.

    konštantný symbol: 0968